shape

Schematherapie (ST)

Schematherapie (ST) is een vorm van psychotherapie voor mensen die merken dat ze in hun leven steeds tegen dezelfde patronen aanlopen. Deze patronen kenmerken zich door vervelende gevoelens, hardnekkige overtuigingen en de neiging om steeds op dezelfde manieren te reageren. Voorbeelden zijn: verdrietig voelen door de overtuiging niets waard te zijn en dan gaan terugtrekken, boos worden omdat je je niet serieus genomen voelt en dan in conflict komt met anderen, bang zijn dat het niet goed genoeg is en dan nog harder gaan werken of angstig zijn dat mensen jou gaan verlaten en dan gaan vastklampen.

In schematherapie leer je deze patronen (schema’s) te herkennen en de verschillende gemoedstoestanden (modi) die hierdoor worden opgeroepen. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van deze patronen en hoe ze in stand worden gehouden. Het doel van de therapie is dat je anders leert te denken over jezelf, leert om jouw emoties te voelen zonder dat ze te hoog oplopen en leert wat jouw eigen behoeften zijn en hier op een gezonde manier mee om te gaan. Hierdoor kun je beter richting gaan geven aan jouw leven en jouw relaties met anderen kunnen verbeteren. Schematherapie wordt gekenmerkt door een variëteit aan oefeningen die in de sessies worden gedaan, zoals meerstoelen oefeningen, rollenspellen en imaginaties.

Wanneer je nog last hebt van ernstig destructief gedrag of wanneer je nog weinig dagstructuur hebt, wordt aangeraden eerst daaraan te werken alvorens te starten met schematherapie.

Wilt je meer weten over deze therapievorm? Bekijk dan de video’s op https://www.schematherapie.nl/schematherapie.

Duur, frequentie en vorm

Kortdurende schematherapie groep (ook Engelstalig)
De kortdurende schemagroep is bedoeld voor mensen die vaak al meerdere therapieën hebben gehad en behoefte hebben aan praktische handvatten om anders met hun patronen om te gaan. Deze groepstherapie bestaat uit wekelijkse groepssessies van twee uur. Daarnaast besteed je ongeveer 1 uur per week aan huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten. De behandeling duurt 6 maanden.

Groepsschematherapie voor clusterC
De groepsschematherapie voor Cluster C (GST-C) is bedoeld voor mensen met vermijdende en dwangmatige problematiek en bestaat uit 30 wekelijkse groepssessies van 1 uur en 45 min. Naast de groep is er de mogelijkheid maximaal 300 minuten te besteden aan individueel contact met één van de groepstherapeuten. De behandeling duurt 1 jaar.

Schematherapie groep (halfopen) (ook Engelstalig)
De schemagroep is bedoeld voor mensen die op een aantal levensgebieden goed functioneren, maar in sommige situaties steeds weer vastlopen. De patronen komen vooral naar voren in het contact met andere mensen. Deze groepstherapie bestaat uit wekelijkse groepssessies van twee uur. De groep bestaat uit twee delen. In het eerste deel schematherapie werken we door middel van oefeningen in de groep aan het doorbreken van patronen. In het tweede deel ligt de nadruk op de interactie met anderen zowel binnen als buiten de groep. De behandeling duurt 1,5 jaar.

Intensieve schematherapiegroep
De intensieve schemagroep is bedoeld voor mensen met Borderline persoonlijkheidsproblematiek. Deze groepstherapie bestaat uit een combinatie van wekelijkse groepssessie van 1,5 uur en 1 individueel gesprek per week.  De behandeling duurt 2 jaar, waarbij in het laatste jaar het aantal contactmomenten geleidelijk wordt verminderd.

Individuele schematherapie (ook Engelstalig)
Individuele schematherapie is bedoeld voor mensen die op een aantal levensgebieden goed functioneren, maar op sommige momenten toch vastlopen. Individuele schematherapie bestaat uit 50 sessies van 45 minuten. Indien mogelijk wordt de behandeling gestart met twee afspraken per week, en gedurende de behandeling afgebouwd in frequentie. De behandeling duurt maximaal 1,5 jaar.

Individuele intensieve schematherapie
Intensieve individuele schematherapie is bedoeld voor mensen met hardnekkige patronen op meerdere levensgebieden, waarbij eerdere therapie onvoldoende effectief gebleken is. In een indicatiegesprek wordt bekeken of verwacht wordt dat verandering wel mogelijk is.

De intensieve individuele schematherapie duurt maximaal twee jaar. In het eerste jaar zijn er twee afspraken van 45 minuten per week. In het tweede jaar wordt deze frequentie geleidelijk afgebouwd zodat je vertrouwen kunt opbouwen om het in de toekomst zelfstandig aan te kunnen.

NPI Online (ook Engelstalig)
NPI online biedt individuele schematherapie (25 tot 50 sessies) in het Engels en het Nederlands, aan mensen die in Nederland wonen en vaardig zijn met online werken. De behandeling  start met een uitgebreide intake om een goed beeld te krijgen van je klachten en samen te bespreken of online therapie een goede optie is voor jou. Je moet bij online behandelen bijvoorbeeld relatief zelfstandig kunnen werken, in staat zijn je emoties redelijk goed te verdragen en tijdig hulp kunnen inschakelen als dat nodig is.  Zie voor meer informatie NPI online.

Factsheets
ST Kortdurende schemagroep
ST Individueel
ST Individueel Intensief
ST Halfopen schemagroepstherapie
ST Intensieve groepstherapie
ST GV groep
ST Schemadramagroep
ST Schematherapie (GST-C)

Wat je kunt lezen over schematherapie

  • Genderen, van, H., Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken, Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
  • Young, J.E. & Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (1999). Leven in je leven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bewezen effectief
De effectiviteit van schematherapie is bewezen door  de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  • Nordahl, H.M., Holthe, H., & Haugum, J.A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: does schema modification predict symptomatic relief? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 142-149. Link naar het artikel.
  • Wang, C.E., Halvorsen, M., Eisemann, M., & Waterloo, K. (2010). Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 389-396. Link naar het artikel.