shape

Online aanbod

NPI online biedt een mogelijkheid om vanuit je eigen omgeving schematherapie te volgen. Hiermee kun je therapie volgen in een omgeving die voor jou prettig en comfortabel is. Daarnaast bespaar je reistijd. NPI online geeft schematherapie in het Nederlands of in het Engels, individueel of in de kortdurende groep. Online therapie is in sneltreinvaart gekomen door de coronapandemie. De eerste wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit zijn veelbelovend.

Voorwaarde voor deelname aan online therapie
Het is belangrijk dat je een ruimte hebt waarin je rustig en ongestoord kunt praten, zonder dat anderen dit mogelijk kunnen horen. Mocht je soms in crisis kunnen raken, dan is online therapie geen goed idee. In crisis is het goed om elkaar in het écht te zien. Soms zijn er individueel andere redenen te bedenken waardoor online therapie niet lukt. Dit kun je in overleg met je intaker bekijken.

Behandeling
NPI online biedt individuele schematherapie (25 tot 50 sessies) in het Engels en het Nederlands. Lees hier een verdere uitleg over individuele schematherapie. Daarnaast wordt de kortdurende groep (20 sessies) online aangeboden, ook in het Engels en het Nederlands. Daar kun je hier meer over lezen.

Kosten
Bent u in Nederland verzekerd, dan wordt uw behandeling bij het NPI vergoed via de Zorgverzekeringswet. Het NPI is een specialistische GGZ-instelling, wat inhoudt dat de behandelingen onderdeel zijn van de basisverzekering en vergoed worden door de zorgverzekeraars. Wel geldt bij behandeling in de specialistische GGZ het eigen risico. In uw polisvoorwaarden staat precies beschreven voor welke vergoeding u in aanmerking komt. In sommige gevallen kan uw verzekeraar melden dat er geen contract is met het NPI. Het NPI is echter onderdeel van Arkin en er is een contract met Arkin. De zorg van het NPI wordt via dit contract vergoed.

Contact en aanmelden
U kunt zich met een door de huisarts of medisch specialist ondertekende verwijsbrief aanmelden voor een intake bij het NPI. Meer informatie daarover is te vinden op onze website. Indien u al bij een ander merk van Arkin in behandeling bent kan uw behandelaar u aanmelden voor een intake. Heeft u verdere vragen dan kunt u terecht bij ons wekelijks telefonisch spreekuur op woensdag van 12.00 tot 13.00 uur. bereikbaar via het algemene nummer van het NPI 020-5904700.

 

Ervaringen van cliënten
Cliënten beoordelen NPI Online gemiddeld met een 9. Ze geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Ze hebben het gevoel goed betrokken te zijn geweest bij de keuze voor behandeling bij NPI Online.

Met betrekking tot online behandelen, geven cliënten aan dat ze in de onlinegesprekken goed kunnen vertellen wat hun klachten zijn en waar ze tegenaan lopen in het dagelijks leven. Alle cliënten hebben het idee dat hun behandelaar in het onlinegesprek een goed beeld heeft gekregen van wie ze zijn en wat hun klachten zijn. Tijdens de online therapiesessies kunnen de oefeningen die horen bij de therapie goed worden uitgevoerd.

Wat cliënten prettig vinden aan de NPI online behandeling: 

  • Ontspannen thuis zijn.
  • Het is gemakkelijk te bereiken, geen reistijd nodig.
  • Er is meer privacy en comfort vanuit eigen thuis.

Factsheets
NPI Online