shape

Vergoedingen, privacy en klachten

Praktische informatie

Kosten van je behandeling bij het NPI

We willen je goed informeren over de kosten van een behandeling bij het NPI. Lees deze informatie goed door, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Je zorgverzekeraar vergoedt je behandeling alleen je als je een verwijzing hebt van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts of medisch specialist. Alle zorgverzekeraars in Nederland vergoeden een behandeling bij het NPI, maar er zijn wel verschillen.

Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wat je precies vergoed krijgt. Of vraag het aan je verzekeraar. Het NPI is bij je zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Het NPI is onderdeel van Arkin. De AGB-code van Arkin is 06290732. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar naar deze code vraagt. Kijk hier een overzicht wat de status is van de afspraken die Arkin met zorgverzekeraars heeft voor 2024.

Eigen risico

De behandelingen van het NPI worden vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf betaalt. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Heb je gekozen voor een hoger eigen risico, dan geldt dat hogere bedrag. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar de kosten van sommige zorgverleners niet of niet helemaal vergoedt. Kijk of vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

Wanneer krijg je een rekening?

Vanaf het eerste kennismakingsgesprek, de intake, opent het NPI voor jou een dossier. Hierin schrijven we alles op over je intake en je behandeling: van het eerste aanmeldingstelefoontje tot het laatste gesprek met je behandelaar en de administratie ervan. We schrijven hierin ook alle tijd op die we met jouw behandeling bezig zijn. Uiteindelijk worden de kosten voor je behandeling berekend volgens de landelijke afspraken over het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Elke maand sturen wij een rekening naar je zorgverzekeraar. Wanneer deze kosten nog binnen je eigen risico vallen, ontvang je van jouw zorgverzekeraar een rekening.

Als je behandeling langer dan een jaar duurt, dan is het NPI verplicht om de behandeling per jaar in rekening te brengen bij je zorgverzekeraar. Dat betekent dat je ieder jaar van de behandeling een rekening krijgt voor het betalen van het wettelijk verplichte eigen risico.

Behandelminuten op de rekening

Je kunt op de rekening van je zorgverzekeraar precies zien wanneer je door wie bent behandeld en hoe lang. Het kan zijn dat het aantal behandelminuten op de rekening iets verschilt van het echte aantal minuten van je behandeling. Alleen als het verschil tussen de vooraf geplande behandeltijd en de uiteindelijke behandelduur meer is dan 15 minuten, wordt dit aangepast op de rekening.

Heb je vragen?

  • De meeste vragen en antwoorden over de kosten vind je ook bij de veel gestelde vragen op de website van Arkin, waar het NPI onderdeel van is.
  • Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kun je stellen aan je zorgverzekeraar.
  • Heb je vragen over de tarieven, dan kun je kijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  • Heb je problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen? Dan kun je contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
  • Vragen over je behandeling stel je aan je behandelaar.

Klachten, tips en complimenten

Wij kijken steeds hoe onze zorg nog beter kan. We laten de kwaliteit van onze zorg toetsen en we onderzoeken regelmatig hoe tevreden onze cliënten zijn. Als je een klacht, een tip of een compliment hebt, dan horen wij dat graag! Dit kan op verschillende manieren. 

Tips, ervaringen en complimenten

Je kunt tips, ervaringen en complimenten aan ons doorgeven via info@npsai.nl.

Je kunt ook altijd een beoordeling van je behandeling achterlaten op ZorgkaartNederland. Dit is een anoniem en onafhankelijk online platform van en voor cliënten.

Klachten

Wij doen ons best om je de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over beslissingen over je behandeling, of je vindt dat je behandelaar zich niet houdt aan de afspraken over je behandeling. Misschien vind je dat een medewerker van het NPI niet goed met jou of met je medische gegevens is omgegaan. Of je voelt je bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Wat je klacht ook is, wij horen het graag! In onze algemene klachtenfolder lees je welke stappen je kunt nemen.

In onderstaande video kun je ook zien wat je kunt doen als je een klacht hebt.

Je kunt je klacht melden via deze link.

Heb je een verplichte behandeling volgens de Wet verplichte ggz? Dan kan het zijn dat je klacht op via een andere route wordt opgepakt. Lees eerst de klachtenfolder Wvggz.

Voor klachten over je rekening kun je contact opnemen met onze medewerker klachtenfacturatie. Stuur een e-mail naar: klachtenfacturatie@arkin.nl.

Heb je vragen over het eigen risico dat je zorgverzekeraar in rekening brengt voor onze zorg? Kijk bij de veel gestelde vragen en antwoorden over de rekening.

Je kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.


Privacy, rechten en plichten

Het NPI beschermt jouw privacy. Dit is geregeld in de wet. Het betekent dat wij informatie over jou en je behandeling veilig bewaren en niet met anderen delen, behalve als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij houden ons aan het privacyreglement van Arkin. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. Hier kun je het privacyreglement lezen. Je kunt het ook telefonisch opvragen bij ons secretariaat via 020 590 47 00.

Wat gebeurt er met je dossier?

Als je wordt ingeschreven bij het NPI, maken wij een dossier aan. Hierin staan jouw persoonsgegevens, je behandelplan en aantekeningen over hoe de behandeling gaat. Wij bewaren je dossier niet langer dan nodig. Meestal worden dossiers van cliënten bewaard. Het NPI zorgt ervoor dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen, dat ze niet kwijtraken en dat alleen mensen daar toestemming voor hebben erbij kunnen.

Soms is het voor je behandeling nodig dat je behandelaar informatie uit jouw dossier deelt met een collega binnen Arkin. Dit gebeurt alleen als het nodig is en als het helpt bij een goede oplossing voor jou. Als we dit willen doen, bespreken we het natuurlijk altijd met jou.

Je dossier bekijken

Je hebt het recht om je eigen dossier te bekijken. Je kunt je behandelaar om je dossier vragen. Als er fouten in staan of dingen die niet belangrijk zijn, kun je vragen om deze gegevens aan te passen. Als je een kopie van je dossier wilt gedurende je behandeling, kun je dit aanvragen via jouw behandelaar. Ben je niet meer in behandeling en wil je een kopie van je dossier? Neem dan contact op met onze Zorgadministratie. Zij voorzien jou dan van een formulier dat je dient in te vullen om een kopie op te vragen. Je kunt de Zorgadministratie bereiken door te bellen naar 020-590 4700 of te mailen naar za.npi@arkin.nl.

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Als je bij het NPI in behandeling komt, maken we samen afspraken over je behandeling. Bij die afspraken horen de Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierin staat waar jij, het NPI en Arkin zich aan moeten houden. Ook geldt natuurlijk wat er in de wet staat.

Verschillende organisaties hebben samen de algemene voorwaarden geschreven: GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Consumentenbond. Alle zorgorganisaties die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Arkin is lid van GGZ Nederland, het NPI dus ook.

Onze huisregels

Op onze locaties gelden huisregels. Die vind je hier.