shape

TOPGGz

Het NPI heeft voor al haar behandelingen het TOPGGZ-keurmerk ontvangen. Het NPI krijgt hiermee de erkenning dat zij hoog gespecialiseerde en innovatieve cliëntenzorg levert en dit combineert met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding.

Het keurmerk is een stimulans voor het NPI om de behandelingen verder te vernieuwen en wetenschappelijk te onderbouwen.

Waarom vindt het NPI dit keurmerk belangrijk?

“Belangrijk is natuurlijk dat cliënten er bij het NPI op kunnen vertrouwen dat ze optimaal en volgens de meest recente inzichten behandeld worden. Persoonlijkheidsstoornissen worden nog steeds onderbehandeld en dit keurmerk helpt dit te veranderen”, aldus Rien Van, directeur Behandelzaken van het NPI.

Wat doet de Stichting TOPGGz?

De Stichting Topklinische GGz geeft dit keurmerk uit. De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Instellingen met dit keurmerk bieden hulp aan cliënten met complexe problemen, die met reguliere ggz-behandeling niet goed geholpen kunnen worden. TOPGGz instellingen/afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Zij worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Meer informatie over deze stichting vind je op www.topggz.nl.