shape

Missie en visie

Het NPI streeft naar een samenleving waarin mensen met een persoonlijkheidsproblematiek kunnen rekenen op effectieve behandeling zodat ze zo volwaardig en volledig als mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij, relaties kunnen onderhouden en zelfwaardering kunnen ervaren. Het NPI gelooft in de kracht van ontwikkelingsgerichte, wetenschappelijk onderbouwde therapie als instrument voor groei.

De missie van het NPI is hoogwaardige psychoanalytische ontwikkelingsgerichte behandeling te bieden. Het belangrijkste uitgangspunt is om samen met jou te kijken welke behandeling het meest geschikt is en de meeste kans van slagen heeft. Onze overtuiging is dat een behandeling alleen effectief is als je zelfvertrouwen hebt in de therapeut en je zelf gelooft in de aanpak.
Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dit is niet altijd het geval als je al lang persoonlijkheids­problemen hebt en al eerder behandeld bent of veel teleurstellingen in relaties hebt opgelopen.

We proberen vertrouwen op te bouwen door open te zijn over wat kan, begripvol te zijn voor al je ervaringen en gevoelens en waar mogelijk keuzes te bieden in de aanpak. Lees meer over wat nodig is voor een succesvolle behandeling.

Het NPI draagt door haar rol in opleiding en wetenschap bij aan het optimaliseren van de zorg voor persoonlijkheidsstoornissen.

Ambitie

Het NPI wil bereiken dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis en daaraan gerelateerde co-morbiditeit eerder een effectieve, op curatie gerichte behandeling ontvangen.

Organogram

Bekijk hier het organogram van het NPI.