shape

Kortdurende Psychodynamische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met chronische of telkens terugkerende stemmingsklachten en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar samen met je therapeut ga je ook onderzoeken welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf dat leidt ook tot het beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan sombere gevoelens.

Doel van KPSP
Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de stemmingsklachten verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt en daardoor verbetert dus de kwetsbaarheid voor stemmingsklachten op de langere termijn.

Duur en frequentie
De therapie bestaat uit 25 sessies die in de eerste 4 weken tweewekelijks wordt gegeven (8 sessies), daarna wekelijks (9 sessies), en de laatste 2 maanden om de week. De behandeling duurt 8 maanden.

Werkwijze
We gaan je stemmingsklachten en symptomen exploreren en we verkennen of er een verband is met je levensomstandigheden, je relaties met anderen en de relatie die je hebt met jezelf. We kijken samen of er veranderingen mogelijk zijn in je gevoelens, gedachten en gedrag ten opzichte van anderen en ten opzichte van jezelf. In de laatste fase besteden we aandacht aan het op tijd herkennen van een terugval en wat dan te doen.

Lees het verhaal van Herbert

“Ik ben de open structuur erg gaan waarderen. Vertellen wat je bezighoudt en in het meedenken van de therapeut komt de reflectie daarop tot stand, in relatie tot het specifieke doel. En dat werkt.

Het heeft me echt verrast dat je zo problemen kunt oplossen. Het vergt wel een open houding naar jezelf, en scherpte in de reflectie.”

Naar ervaringsverhaal

Factsheets
KPSP-25
KPSP-50

Bewezen effectief
KPSP is in vijf hoogstaande wetenschappelijke studies een bewezen effectieve behandeling voor depressie met en zonder persoonlijkheidsproblematiek gebleken. Het effect van KPSP is beter dan een behandeling met medicatie alleen en vergelijkbaar met andere bewezen effectieve behandelingen voor depressie zoals IPT en CGT. De effectiviteit van KPSP is aangetoond door de volgende onderzoeken: