Intensieve Affect Fobie Therapie

Het intensieve AFT programma is geschikt voor cliënten die gedurende langere tijd zijn vastgelopen op meerdere terreinen van hun leven en die angst ervaren voor gevoelens en emoties. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als je verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit afweer. In AFT  leer je afweergedrag herkennen, loslaten en veranderen zodat je vrijer kunt leven en keuzes kunt maken die bij je passen. Het intensieve AFT programma bestaat uit diverse therapieën, zoals groepspsychotherapie, sociotherapie, psychomotore therapie, systeemtherapie en evt. farmaco-therapie.

Doel

Je leert je angsten, emoties, gevoelens en behoeftes te ervaren, te verwerken en te verdragen. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwe ervaringen op diverse levensgebieden, zoals het oppakken van werk of studie. Deze intensieve behandelvorm geeft cliënten de mogelijkheid om zich te hechten aan medegroepsleden en behandelaren waardoor een veilige setting ontstaat om te veranderen.

Duur, frequentie en vorm

Startfase: introductietraining van 8 sessies gedurende 2 maanden van 90 minuten. Deze fase kan maximaal 2 keer doorlopen worden.
Intensieve fase: module van 8 uur per week gedurende 9 maanden.
Nabehandeling: 1 x 2 weken 90 minuten, gedurende 6 maanden.

Werkwijze

In het begin van de behandeling formuleren we een focus die aansluit bij de bewuste beleving van je klachten en problemen. Dat kan bijvoorbeeld een steeds terugkerend conflict zijn in contact met anderen of dat je anderen moeilijk vertrouwt en het contact niet aangaat of dat je problemen bij verlies en rouwverwerking ervaart. Deze focus zal de rode draad vormen door alle programma-onderdelen.

Bewezen effectief

De effectiviteit van het intensieve AFT programma is bewezen door de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  • Leigh Mc Cullough, Changing character Short Term Anxiety-Regulating Psychotherapy For Restructuring Defenses, Affects, And Attachment, 1997
  • Leigh McCullough e.a., Guilford Press, New York, 2003 . Treating affect phobia, a manual for short-term dynamic psychotherapy.
  • “Kort en goed genoeg” : Praktijkboek kortdurende groepstherapie,  Marja van Aken- van der Meer, Bohn Stafleu van Loghum, 2008.

Informatieve links

De onderstaande websites geven meer informatie over AFT: