Groepspsychotherapie

Het NPI biedt de volgende vormen van groepspsychotherapie: .

– Psychodynamische groepspsychotherapie (maximaal 2 jaar)
– Schemagerichte groepspsychotherapie (maximaal 2 jaar)
Mentaliseren Bevorderende Therapie