Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met chronische of telkens terugkerende stemmingsklachten en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar samen met je therapeut ga je ook onderzoeken welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf dat leidt ook tot het beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan sombere gevoelens.

Doel van KPSP

Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de stemmingsklachten verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt en daardoor verbetert dus de kwetsbaarheid voor stemmingsklachten op de langere termijn.

Duur en frequentie

De therapie bestaat uit 25 sessies die in de eerste 4 weken tweewekelijks wordt gegeven (8 sessies), daarna wekelijks (9 sessies), en de laatste 2 maanden om de week. De behandeling duurt 8 maanden.

Werkwijze

We gaan je stemmingsklachten en symptomen exploreren en we verkennen of er een verband is met je levensomstandigheden, je relaties met anderen en de relatie die je hebt met jezelf. We kijken samen of er veranderingen mogelijk zijn in je gevoelens, gedachten en gedrag ten opzichte van anderen en ten opzichte van jezelf. In de laatste fase besteden we aandacht aan het op tijd herkennen van een terugval en wat dan te doen. Meer weten? Lees hier het ervaringsverhaal van Herbert.

Bewezen effectief

KPSP is in vijf hoogstaande wetenschappelijke studies een bewezen effectieve behandeling voor depressie met en zonder persoonlijkheidsproblematiek gebleken. Het effect van KPSP is beter dan een behandeling met medicatie alleen en vergelijkbaar met andere bewezen effectieve behandelingen voor depressie zoals IPT en CGT. De effectiviteit van KPSP is aangetoond door de volgende onderzoeken:

  • Driessen, E., Van, H.L., Don, F.J., Peen, J., Kool, S., Westra, D., et al. (2013). The efficacy of Cognitive Behavioral Therapy and Psychodynamic Therapy in the outpatient treatment of major depression: a randomized clinical trial. American Journal of Psychiatry (Am J Psychiatry 2013; 170:1041–1050)
  • De Jonghe, F.E.R.E.R. (2005). Kort en Krachtig. [Short and Sweet]. Amsterdam: Benecke N.I.
  • De Jonghe F, Hendriksen M, van Aalst G, Kool S, Peen J, Van R, van den Eijnden E, Dekker J. Psychotherapy alone and combined with pharmacotherapy in the treatment of depression. Br J Psychiatry 2004; 185: 37- 45.
  • De Jonghe, F.E.R.E.R., de Maat, S., Van, H.L., Hendriksen, M., Kool, S., van Aalst, G., Schoevers, R.A., & Dekker, J. (2013).  Short-term Psychoanalytic Supportive Psychotherapy for depressed patients. Psychoanalytic Inquiry, in Press.