Crisis en stabiliseren

De stabilisatiemodule ‘crisis en stabiliseren’ is bedoeld voor mensen met ernstige persoonlijkheidssproblematiek die zich in een crisis bevinden en waarbij structuur en stabiliteit gewenst is. Er zijn problemen op meerdere gebieden zoals werk, relaties, rouw, acceptatie of problemen in het gezin met bijvoorbeeld de kinderen. U heeft mogelijk tegenstrijdige gevoelens over de behandeling, maar wel ernstige problemen waarmee snel iets moet gebeuren.

Doel

Doel is om in korte tijd een concreet en haalbaar behandeldoel realiseren.  Behandeling kan gericht zijn op een specifiek probleemsituatie zoals een relationel crisis, omgang met plots werkverlies etc. De module is ook geschikt indien u ernstige problemen heeft maar erg twijfelt over behadeling.  Motiveren voor het meest geschikte vervolg kan dan een doel zijn.

Duur, frequentie en vorm

Dit is afhankelijk van de hulpvraag. Doorgaans vinden er eens of twee keer per week gesprekken plaats van een half uur tot drie kwartier. Indien mogelijk gaat deze frequentie omlaag. Deze behandeling duurt maximaal drie maanden.

Werkwijze

Tijdens de begeleiding maken we gebruik van oplossingsgerichte, directieve gedragstherapeutische en systeemtherapeutische technieken gericht op de sociale problemen. Als het doel stabilisatie is, maken we crisis- en signaleringsplannen. Een motivatietraject vormt de voorbereiding op vervolgbehandeling of om te komen tot de beslissing niet voor behandeling te kiezen. Samen met u zetten we de voor- en nadelen van behandeling op een rij en komen tot een beslissing ten aanzien van een behandeling.

 

 

Sitemap