Hoe kan ik een patiënt aanmelden?

Hoe kunt u een patiënt aanmelden? Op deze pagina leest u alle informatie over de aanmeldingsprocedure bij het NPI.

Hoe en waar kan ik mijn patiënt aanmelden/verwijzen?

U kunt uw patiënt verwijzen via:
• Digitaal: Zorgdomein / Ksyos / Edifact
• Telefonisch: 020 590 55 55 of 088 505 12 02
• Fax: 020 590 55 90

Verwijsbrief

Voor de aanmelding is altijd een verwijsbrief nodig. Het eenvoudigst kunt u de aanmelding via Zorgdomein (of Ksyos / Edifact) laten verlopen.

Beschikt u hier niet over, dan kunt u hier een verwijsbrief downloaden. Het is de bedoeling dat u:
• de verwijsbrief eerst opslaat en digitaal in Word invult
• de verwijsbrief daarna uitprint en uw stempel en handtekening toevoegt
• de verwijsbrief vervolgens faxt; In verband met de privacy van uw patiënt, wijzen wij u op de risico’s van het gebruik van onbeveiligde mailomgevingen
• Veilig mailen van verwijsbrieven kan via ZorgMail. We zijn dan te vinden onder het emailadres aanmelden@arkin.nl.
• In het formulier vindt u diverse grijze velden die ingevuld moeten worden om de verwijzing zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Let op: in de verwijsbrief vindt u ook een drop down veld bij “Functie”.

Wij nemen na de aanmelding contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.

Wachttijden in de GGz

In de gehele GGZ en ook bij een aantal onderdelen van Arkin lopen de wachttijden op.
Te lange wachttijden hebben allerlei ongewenste effecten op zowel patiënt en zijn omgeving als verwijzer en ggz-behandelaar. Om de wachttijden zo snel mogelijk weg te nemen worden zowel op landelijk, regionaal als op instellingsniveau de oorzaken van de wachttijden onderzocht. Enkele oorzaken van het oplopen van de wachttijden bij Arkin zijn:

• Het aantal beschikbare behandelaren en personeelskrapte in de zorg
• Toename van complexiteit en intensiteit van de zorgvraag o.a. door ambulantisering.

Uiteraard doen we er alles aan de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Per onderdeel heeft Arkin in kaart gebracht wat de oorzaken zijn en wat we kunnen beïnvloeden. Zo willen we onze GZ-psychologen opleiding uitbreiden en zetten we al langere tijd in op ‘gepast gebruik’ om niet langer te behandelen dan nodig. Verder passen we onze interne processen aan en zijn we in gesprek met de zorgverzekeraars.
Op de websites van onze onderdelen en op zorgdomein vindt u onze actuele, gemiddelde wachttijden.

Procedure na aanmelding

Na aanmelding volgt er een screening door één van onze behandelaren. Indien wenselijk kan een behandelaar contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Na een positieve screening ontvangt uw cliënt een brief waarin hij/zij uitgenodigd wordt om een afspraak voor een intake te maken. Ook ontvangt u als verwijzer dan een bevestiging dat uw cliënt een intake aangeboden krijgt. De intaker onderzoekt of en welke behandelingen van het NPI het meest geschikt zijn. Op grond van de gegevens uit een of twee gesprekken, een eventueel psychologisch testonderzoek of een psychiatrisch consult, geven wij de cliënt een advies voor behandeling en soms een advies voor een externe verwijzing.

Wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar indicatiestelling en behandeluitkomsten binnen het NPI. Het NPI hoopt hiermee bij te dragen aan een verbetering en wetenschappelijke onderbouwing van de intakeprocedure en indicatiestelling (toewijzing naar een behandelmodule) om zo tot een zo goed mogelijk behandeladvies te komen. Lees meer.

Verdere informatie

Informatie over onze behandelingen vindt u hier.

Sitemap