Hoe kan ik een patiënt aanmelden?

Hoe kunt u een patiënt aanmelden? Op deze pagina leest u alle informatie over de aanmeldingsprocedure bij het NPI.

ZorgDomein

U kunt eenvoudig patiënten naar het NPI verwijzen via ZorgDomein. ZorgDomein is een applicatie die u als huisarts binnen uw eigen Huisartsen Informatiesysteem (HIS) gebruikt. Nadat u de reden voor de verwijzing heeft gekozen, kiest u voor NPI. Uw patiënt wordt dan digitaal aangemeld. Wij nemen vervolgens contact op met uw patiënt voor het maken van een afspraak.  Het NPI is onderdeel van Arkin. Voor vragen kunt u bellen met het inhoudelijke team van de Centrale Aanmelding Arkin, 020 590 55 55 of emailen naar aanmelden@arkin.nlNieuw: Bijlagen toevoegen bij verwijzing via ZorgDomein.

U kunt uw verwijsbrief ook faxen naar 020 590 55 90. De stedelijke verwijsbrief vindt u hier.

Direct contact voor verwijzers

Verwijzers die willen overleggen met één van onze behandelaren over een aanmelding, zijn welkom om te bellen met ons dagelijkse telefonisch spreekuur.

Het telefonisch spreekuur is iedere werkdag tussen 13.00 en 14.00 uur.
Telefoonnummer 020 590 4700. Voor vooroverleg over een aanmelding kunt u ook contact opnemen met het inhoudelijk team van Centrale Aanmelding Arkin, alle werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Telefoonnummer: op 020 590 55 55.

Procedure na aanmelding

Na aanmelding volgt er een screening door één van onze behandelaren. Indien wenselijk kan een behandelaar contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Na een positieve screening ontvangt uw cliënt een brief waarin hij/zij uitgenodigd wordt om een afspraak voor een intake te maken. Ook ontvangt u als verwijzer dan een bevestiging dat uw cliënt een intake aangeboden krijgt. De intaker onderzoekt of en welke behandelingen van het NPI het meest geschikt zijn. Op grond van de gegevens uit een of twee gesprekken, een eventueel psychologisch testonderzoek of een psychiatrisch consult, geven wij de cliënt een advies voor behandeling en soms een advies voor een externe verwijzing.

Wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar indicatiestelling en behandeluitkomsten binnen het NPI. Het NPI hoopt hiermee bij te dragen aan een verbetering en wetenschappelijke onderbouwing van de intakeprocedure en indicatiestelling (toewijzing naar een behandelmodule) om zo tot een zo goed mogelijk behandeladvies te komen. Lees meer.

Verdere informatie

Informatie over onze behandelingen vindt u hier.

Sitemap