Indicatie

Hieronder een overzicht van problematiek die zou kunnen leiden tot een verwijs indicatie of een contra-indicatie. Lees hier hoe je een patiënt kunt aanmelden.

Indicatie volwassenen

Verwijs indicaties NPI

  Het NPI heeft een behandelaanbod voor:

 • Hoofddiagnose persoonlijkheidsproblematiek in het B, C cluster of anders gespecificeerd
 • Leeftijd 12-67 jaar
 • Taal: Toereikende beheersing Nederlands of Engels voor gesprekstherapie
 • IQ > 80
 • Co-morbide persoonlijkheidsproblematiek bij eerder behandelde andere psychische aandoeningen als depressie, angst, dwang, eet st middelenmisbruik
 • Beschikbaar en gemotiveerd voor op verandering gerichte behandeling


Contra-indicaties / exclusie criteria

  Het NPI heeft geen geschikt behandelaanbod bij:

 • Acute ernstige crisissituatie of psychosociale ontregeling die (eerst) andere behandeling of aanpak behoeft
 • Psychose
 • Op de voorgrond staande andere hoofddiagnose die (eerst) behandeling behoeft als eetstoornis (BMI <17), autisme, dissociatieve st, PTSS, middelenmisbruik.
 • geheel ontbreken dagstructuur
 • meer dan 2 intensieve en op curatie gerichte behandelingen gehad voor persoonlijkheidsproblematiek

 

Indicatie Kind en jeugd

Verwijs indicaties NPI

 • Eerdere behandelingen voor as I problematiek als depressie, angst, emotieregulatieproblemen, problemen in relatie en communicatie, school/werkproblemen, hebben onvoldoende resultaat gegeven.
 • Gemotiveerd om de achtergrond van klachten te begrijpen.
 • Vermoeden van identiteitsproblemen en (voorlopers van) persoonlijkheidsproblemen.

 

Contra-indicaties

 • Ernstige psychosociale problematiek
 • Ernstige eetproblematiek waarbij ambulante behandeling ontoereikend is
 • Op de voorgrond staande ernstige verslaving
 • Manifeste psychose