Indicatie

Hieronder een overzicht van problematiek die zou kunnen leiden tot een verwijs indicatie of een contra-indicatie. Lees hier hoe je een patiënt kunt aanmelden.

Indicatie volwassenen

Verwijs indicaties NPI
Het NPI heeft een behandelaanbod voor:

 • Hoofddiagnose persoonlijkheidsproblematiek in het B, C cluster of anders gespecificeerd
 • Leeftijd 12-67 jaar
 • Taal: Toereikende beheersing Nederlands of Engels voor gesprekstherapie
 • IQ > 80
 • Co-morbide persoonlijkheidsproblematiek bij eerder behandelde andere psychische aandoeningen als depressie, angst, dwang, eet st middelenmisbruik
 • Beschikbaar en gemotiveerd voor op verandering gerichte behandeling

Contra-indicaties / exclusie criteria
Het NPI heeft geen geschikt behandelaanbod bij:

  • Acute ernstige crisissituatie of psychosociale ontregeling die (eerst) andere behandeling of aanpak behoeft
  • Psychose
  • Op de voorgrond staande andere hoofddiagnose die (eerst) behandeling behoeft als eetstoornis (BMI <17), autisme, dissociatieve st, PTSS, middelenmisbruik.
  • geheel ontbreken dagstructuur
  • meer dan 2 intensieve en op curatie gerichte behandelingen gehad voor persoonlijkheidsproblematiek

Indicatie Kind en Jeugd

Verwijs indicaties NPI

    • Eerdere behandelingen voor as I problematiek als depressie, angst, emotieregulatieproblemen, problemen in relatie en communicatie, school/werkproblemen, hebben onvoldoende resultaat gegeven.
    • Gemotiveerd om de achtergrond van klachten te begrijpen.
    • Vermoeden van identiteitsproblemen en (voorlopers van) persoonlijkheidsproblemen.

   Contra-indicaties

       • Ernstige psychosociale problematiek
       • Ernstige eetproblematiek waarbij ambulante behandeling ontoereikend is
       • Op de voorgrond staande ernstige verslaving
       • Manifeste psychose